экстерьер, утепление, теплоизоляция, наружная облицовка, облицовка камнем, облицовка мрамором, наружные системы, наружная обшивка, облицовка фасада,
  • город Алматы, улица Жамбыла 114/85, Литер А, офис 328
  • +77010292121
  • +77273410234
  • info@israinvesting.com

İyi Bir Isı Yalıtım Malzemesi Nasıl Olmalı

Isı yalıtım malzemeleri; çoğunlukla heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak ele alınabilir. Genellikle havayla dolu hücreleri saran katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal bir sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir.

 Isı yalıtım malzemeleri, gerek üretim sürecinin gerekse bu malzemeyi oluşturan ana maddelerin kimyasal bileşimi ve yapısının bir sonucu olarak, ya kapalı ya da açık boşluklu hava/gaz içeren maddelerdir. Bu özellik, buhar akımı yönünden malzemenin kullanımını etkileyen çok önemli yapısal bir özelliktir. Bilindiği gibi, kapalı gözenekli yalıtkanlar bünyeleri bir süreklilik gösterdiği için hiçbir tür gaz ve buharı geçirmez; buna karşılık açık gözenekliler, bir süreklilik söz konusu olmadığından her türlü gaz ve buharın geçişine açıktır.

 Mantolama malzemelerinde, katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu,  yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır. Bu nedenle, ısı yalıtım malzemelerinden beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik değerinin küçük olmasının yanı sıra, binada kullanmak için gerekli ve aşağıda açıklanacak olan niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadığı söylenebilir. Zaman zaman  bu istekler birbiriyle çelişse de uygun bir çözüm her zaman bulunabilir. Doğru bir seçim yapabilmenin en önemli şartı, kullanılacak malzemeyi her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

 Buna göre ısı yalıtımı / mantolama malzemelerinden istenen özellikler şunlardır ;

Su ve nemden etkilenmezlik

 Yanmazlık ve alev geçirmezlik

 Basınç mukavemeti

 Çekme mukavemeti

 Buhar difüzyon direnci

 Birim hacim ağırlıkları

 Isı tutuculuk

 Boyutsal kararlılık

 İşlenebilirlik

 Kimyasal etkenlere dayanıklılık

 Sıva tutuculuk

 Kokusuzluk

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmaması

 Uzun ömürlü olması

 Parazitleri barındırmama ve parazitlere karsı dayanıklılık

 Ekonomiklik

+77010292121
+77273410234
город Алматы, улица Жамбыла 114/85, Литер А, офис 328
info@israinvesting.com
whatsapp